Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są skierowane do osób potrzebujących doraźnej pomocy w zakresie aktualnie doświadczanych trudności życiowych. Zazwyczaj ograniczają się do jednego lub kilku spotkań z psychologiem, które mają pomóc poradzić sobie z jakimś bieżącym problemem. Często wystarczy omówienie danej sytuacji, przyjrzenie się potrzebom i oczekiwaniom klienta oraz znalezienie możliwie najlepszego rozwiązania czy opracowania odpowiedniego planu działania.

Konsultacje seksuologiczne

Seksualność człowieka jest wielowymiarowa, a osiąganie satysfakcji w tej ważnej sferze życia człowieka zależy od wielu czynników. Często przyczyna doświadczanych trudności leży nie w ciele, a w psychice, np. w postawach wobec seksualności wyniesionych z domu czy negatywnych emocjach towarzyszących zbliżeniu z drugą osobą. Czasem bywają one objawem np. zaburzeń lękowych lub depresyjnych. Konsultacje z psychologiem umożliwią określenie natury przeżywanych trudności, a odpowiednio dobrane oddziaływania psychologiczne – poprawę funkcjonowania seksualnego.

Psychoterapia

Psychoterapia to współpraca klienta z terapeutą ukierunkowana na zidentyfikowanie problemu i poprawę aktualnego funkcjonowania. Jest skierowana do osób odczuwających potrzebę wprowadzenia zmian w swoim życiu oraz uzyskania pełniejszego zrozumienia własnych potrzeb i emocji. Prowadzi do poprawy samopoczucia, usunięcia dolegliwych objawów, zmniejszania cierpienia, zmian w podejściu do siebie, innych ludzi, świata, a także własnych myśli i emocji. To cykl spotkań trwających w zależności od potrzeb klienta od kilku miesięcy do kilku lat. Oparta na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji relacja pomiędzy klientem a psychoterapeutą umożliwia szczere i otwarte przeżywanie siebie, wyrażanie emocji, przyglądanie się różnym aspektom swojego życia.
Skuteczność oferowanej psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym potwierdzono w wielu naukowych badaniach klinicznych. Podejście to jest rekomendowane przez WHO w standardach leczenia licznych zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych, m.in. zaburzeń lękowych (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeń afektywnych (depresja, obniżony nastrój), zaburzeń snu (np. bezsenność), zaburzeń jedzenia (bulimia, anoreksja, otyłość) czy zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Warsztaty / szkolenia

To zajęcia w grupie, podczas których możliwe jest zdobycie nowej wiedzy czy eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami. Celem tych spotkań jest zwiększanie świadomości, lepsze zrozumienie siebie i drugiego człowieka oraz rozwój umiejętności społecznych. Uczestnicy rozwijają swoje kompetencje dzięki ćwiczeniom wykonywanym indywidualnie i w podgrupach. Twórcza, przyjazna atmosfera sprzyja przyjrzeniu się własnym możliwościom oraz aktywuje rozwój osobisty. Zajęcia mają charakter tematyczny, najczęściej dopasowany do potrzeb klienta.